Transporteri.com

Bussines Solutions

Grabuljasti transporteri - redleri

Ovo je upravo najrasprostranjenija vrsta lančastih transportera koja se koristi. Koriste se isključivo za transport nasipnog materijala. Osnovna karakteristika ovih transportera je što materijal povlači u nepokretnim olucima posredstvom povlakača koji su povezani sa jednim ili dva vučna lanca.

lancasti7

lancasti6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posebno su pogodni za utovar i istovar na bilo kom mestu duž trase transportera. Utovar se obavlja jednostavno sa utovarnim levkom ili direktnim isipanjem. Dok se istovar može izvršiti veoma jednostavno pomoću zasuna. Takođe transport je moguć u dva smera.