Transporteri.com

Bussines Solutions

Pločasti transporteri

Pločasti transporteri se koriste za transport nasipnog i komadnog tereta pri veoma teškim uslovima rada. Njima se najčešće transportuju abrazivni materijali, materijali sa povišenom temeperaturom, odlivci, itd.

lancasti3lancasti4

 

 

 

 

 

 

 

 

Za lanac se vezuju noseći elementi, oni su nosioci tereta. Noseći elementi mogu biti raznih oblika u zavisnosti od potreba transporta. Na slici su prikazani neki od nosećih elementa.

lancasti5