Transporteri.com

Bussines Solutions

Kofičasti transporteri

Kofičasti transporteri se koriste za transport nasipnih materijala. Kao vučni elementi ovih transportera se koriste dva lamelasta lanca. Za razliku od elevatora oni mogu da transportuju materijal i horizontalno odnosno da imaju složenu trasu sa zatvorenom konturom u vertikalnoj ravni.

lancasti8